Kanjiža – Završetak IPA projekta “Dobar put spaja ljude”

Nakon 18 meseci završen je IPA projekat prekogranične saradnje  Srbije  i Mađarske “Horgoš-Reske- Segedin – Dobar put spaja ljude” tj. CBC-BIKE. Projektni partneri su bili opština Kanjiža, Lokalna samouprava opštine Reske i Lokalna samouprava županijskog grada Segedina.

Dobri susedi stvaraju zajedničku budućnost je bio moto ovog prijekta koji je sufinansirala Evropska unija u visini od 330.915,00 evra.

U gradu sa graničnim prelazom je izgrađeno 1830 metara biciklističke staze u naselju Horgoš, a  Reske je takođe izgradio biciklističku stazu do graničnog   prelaza i do SPA centra Moroholom, a i Reske i Segedin su se međusobno povezali biciklističkom stazom, igradili odmorišta za bicikliste i dve biciklističke stanice  i samouslužne servise za popravku bicikla od kojih je jedan na samom graničnom prelazu.

Pozdravni govor predsednika Kanjiže

Ova tri naselja su povezana jadan sa drugim zbog uslova života i rada i shvatili su da su im neophodne biciklističke staze  te su one i izgrađene, a izrađena je i projektna dokumentacija  koja će omogućiti izradu drugih projektnih dokumentacija za izgradnju biciklističkih staza i povezivanja  sa drugim gradovima i područjima jer je biciklizam značajan kao i staze za vožnju koja donosi sigurnost.

Ovaj projekat je doprineo razvoju regionalne saradnje, doprinosi razvoju turizma, kao i zaštiti životne sredine i bezbednosti u  saobraćaju.

Deo biciklističke staze u Horgošu

Na završnoj konferenciji održanoj u Domu kulture u Horgošu 12. jula  bili su prisutni predsednik opštine Robert Fejstamer, predsednica opštine Reske Marta Borbašne Marki i Bianka Hevizi iz Lokalne samouprave županijskog grada Segedina koji su sumirali postignute rezultate projekta i predstavili  njegove aktivnosti. Dok je Laslo Čikoš, predsednik Odbora za nacionalnu ravnopravnost u Skupštini AP Vojvodine govorio o biciklizmu u Pokrajini, a Šandor Berenc osnivač Drštva ljubitelja prirode u Kanjiži govorio o putu razvoja zdrave sredine.

Predsednik opštine Kanjiža Robert Fejstamer

Predsednik opštine Robert Fejstamer je izuzetno zadovoljan realizacijom projekta i postignutim rezultatima, jer se sve odvijalo po planu i dobijena je adekvatna dokumentacija s dozvolom te će moći da učestvuju na konkursima vezanim za bibiklističke staze. Saobraćaj će postati bezbedniji, a i životna sredina manje zagađena što će doprineti razvoju turizma, a samim tim i zaštititi građana putnika koji voze bicikl. Najavio je da će sa Pokrajinskim sekretarijatom za saobraćaj izraditi projektnu dokumentaciju za biciklističku stazu od Horgoša do Sente. Izrada takve staze će biti turistička atrakcija najavljuje predsednik i kaže  – Ićiće se od granice do Sente bezbedno. Izuzetno smo srećni što se nalazimo na jednoj od dve rute, jednoj koja ide prema Subotici i drugoj koja ide pored  obale reke Tise te smo mi u međunarodnom i biciklističkom užem krugu razvoja biciklizma. Zadovoljan sam što imamo unutar opštine civilnu organizaciju koja se bavi aktiviranjem građana koji žele da uživaju u prirodi i bave se biciklizmom. Ovi projekti su izuzetno važni jer daju doprinos i turizmu, zaštiti životne sredine i donose bezbednost u saobraćaju.

DKP