Kanjiža – Kroz šetnju gradom upoznavanje sa istorijom mesta

Pod vođstvom arhitekte Zoltana Valkaia povodom Dana opštine šezdesetak građana Kanjiže je uživalo u šetnji centrom grada , 21. oktobra i upoznalo se sa prošlošću , istorijom i vrednostima zgrada u centru mesta.

Prisutni su saznali o  tzv.  Kući lala i njenoj pikturi, izgradnji Gradske kuće koja je  oduvek služila  kao sedište  gradske uprave. Pričao je kako je Glavni trg nekada izgledao.Saznali su o zgradi sadašnje Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ i uživali u istoriji svog mesta.

Gradska kuća je izgrađena 1911. godine jer je Kanjiža 1908. stekla rang grada i dobila više nadležnosti i mogućnosti za dalji razvoj. Građena je po nacrtu budimpeštanskog arhitekte Zoltana Rajsa u stilu secesije i spada u najvrednije u gradu.

smart

Osnovna škola je izgrađena 1901. godine bila samostanska škola nadbiskupa Lajoša Hajnalda i  danas čuva originalni izgled.

U centru u Malom parku se nalaze skulpture i biste znamenitih Kanjižana; književnika Ištvana Konca i slikara Tihomera Doboa, pravnika i političara Miloša Dimitrijevića i kompozitora Tibora Karašanjia.