Kanjiža – Predstavljanje knjige „Kanjiža – Život na obali velike reke“

U Kanjiži je  21. oktobra  promovisana knjiga „Kanjiža- Život na obali velike reke“ Dragana Jovanovića u izdanju Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica, gde je crtanje nalaza uradio Sava Stanimirov Grčki iz Novog Kneževca.

U galeriji „Dobo Tihomer“ su o knjizi govorili autor Dragan Jovanović, doktor arheologije Neda Mirković Marić i etnolog Leda Šiling.  

Pre više od 10 godina vršena su arheološka iskopavanja na Ribarskom trgu, mestu na kojem je pre 10 vekova nastalo prvo meso Knesa, današnja Kanjiža, i knjiga je rezultat ih straživanja.

Autor knjige Dragan Jovanović

Na osnovu pronađenih predmeta i ostalih arheoloških artefakata došlo se do zaključka da je društvo bronzanog doba bilo vrlo razvijeno na ovom području i da je bilo vrlo sofisticirano, te je to početak savremene civilizacije jer se razvijala trgovina i zanatstvo, obeleženo razvojem metalurgije i širokom primenom legura bronze.

Dobar deo lokaliteta je konzerviran jer ga današnja Kanjiža prekriva. Ispod većeg  broja kuća nalazi deo arheološkog lokaliteta. A publikacija na vrlo čitljiv našin otkriva kakav je bio život pored velike reke – Tise. Sazajemo da se stanovništvo bavilo ribolovom , hranilo i domaćim i divljim životinjama, mada u samom naselju nisu uzgajali životinje jer je bilo gusto i zbijeno naseljeno, hranili su se i pitomim i divljim žitaricama.

Publikacija je vrlo značajna u pogledu istorije Kanjiže jer se koreni protežu dva i po veka duže nego što se mislilo. Knjiga je obogaćena brojnim ilustracijama, kao i fotografijama koje približavaju čitaocu život bronzanog doba.