Kanjiža – Na sednici SO usvojena Evopska povelja o rodnoj ravnopravnosti

Na XXII sednici Skupštine opštine Kanjiža koja se održala 30. marta pred odbornicima su se  našle 24 take dnevnog reda.

Ono što  je činilo sednicu zanimljvom je Odluka koju su odbornici doneli o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou .

Ervin Baharević

– Sa donošenjem ove   odluke naša opština se zalaže za jednaka prava svih žena. Usvajanjem ove odluke lokalna vlast preuzima konkretne korake ka postizanju ravnopravnosti između žena i muškaraca. Za našu opštinu je veoma važno da i žene aktivno učestvuju  u političkom, ekonomskom  i kulturnom životu opštine – rekao je Ervin Beharević, predsednik Odborničkog kluba SNS-a.

Odnornici SO i predsednik Fejstamer

Na sednici su  odbornici imali uvid u rad ustanova opštine Kanjiža u 2022. godini, kako kulturnih, tako i sportskih, socijalnih  i zdravstvenih ustanova. Odbornici su usvojii njihove  izveštaje o radu i konstatovali da rade na adekvatan, odgovoran  i zadovoljavajući način, Lokalna samouprava će i dalje nastaviti da pomaže ustanove čiji je osnvač, da bi nesmetano funkcionisale.  

DKP