Kanjiža – Akcija prikupljanja elektronskog otpada

Opština Kanjiža organizuje akciju prikupljanja elektronskog otpada na teritoriji mesnih zajednica opštine.

 -Selektivno prikupljanje otpada i pravilno odlaganje elektronskog otpada izuzetno su važne sa ekološkog aspekta – kaže Zoran Tomin član Opštinskog veća Kanjiže zadužen za zaštitu životne sredine. – Pojedinim materijalima je potrebno stotine godina da se razgrade, stoga je njihov pravilan tretman vrlo važan.  

U sledećih mesec dana, lokalna samouprava Kanjiže će organizovati prikupljanje elektronskog  otpada u naseljima u opštini. 

Lokacije i vreme održavanja akcije:

8. jun, 9.00 – 12.00: Horgoš ,9. jun, 8.00 – 10.00: Orom 

9. jun, 10.00 – 12.00: Totovo selo,15. jun, 8.00 – 10.00: Velebit 

15. jun, 10.00 – 12.00: Adorjan16. jun, 9.00 – 12.00: Trešnjevac 

22. jun, 9.00 – 12.00: Male Pijace,23. jun, 9.00 – 12.00: Martonoš 

30. jun, 8.00 -12.00: Kanjiža – kod nove autobuske stanice