Kanjiža – Konkurs za dodelu javnih priznanja

Opština Kanjiža je raspisala Konkurs za dodelu javnih priznanja opštine Kanjiža 31. maja 2023.  koji će biti otvoren 60 dana.

                                                     K O N K U R S

za dostavljanje predloga za dodelu javnih priznanja opštine Kanjiža

1. Zvanje „POČASNI GRAĐANIN OPŠTINE KANJIŽA“ dodeljuje se osobama čiji su rad i dostignuća u oblasti privrede, nauke, kulture, obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite ili drugim oblastima, od posebnog značaja za opštinu Kanjiža.

2. Plaketa „PRO URBE” se dodeljuje fizičkim i pravnim licima koja imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji opštine Kanjiža. Plaketa „PRO URBE” dodeljuje se za naročito zalaganje i izuzetne uspehe u oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, fizičke kulture i u drugim oblastima društvenog života od interesa za razvoj opštine, pojedincima, grupama građana, preduzećima i drugim organizacijama. Svake godine može se dodeliti više Plaketa „PRO URBE“. Uz Plaketu „PRO URBE“ može se dodeliti i novčana nagrada.

3. Povelja zahvalnosti dodeljuje se fizičkim i pravnim licima koja imaju prebivalište, odnosno sedište na teritoriji opštine Kanjiža, kao i stranim fizičkim i pravnim licima za izuzetan doprinos afirmaciji i promociji opštine Kanjiža u zemlji i inostranstvu u oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, fizičke kulture i u drugim oblastima od interesa za razvoj opštine.

4. Plaketa „JUVENTUS-PRO URBE“ dodeljuje se kao priznanje fizičkom licu sa prebivalištem na teritoriji opštine Kanjiža, do navršenih 30 godina života, za uspehe koji značajno doprinose ugledu opštine Kanjiža. Svake godine može se dodeliti više Plaketa „JUVENTUS-PRO URBE“. Uz Plaketu „JUVENTUS-PRO URBE“ može se dodeliti i novčana nagrada.

Rok za dostavu predloga je 60 dana od dana objavljivanja konkursa.

Predlozi se predaju na šalteru br. 8 u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili putem pošte na adresu:

Opština Kanjiža (Komisiji za dodelu javnih priznanja),Glavni trg br. 1.

24420 Kanjiža

i elektronskim putem na adresu elektronske pošte predsednik@kanjiza.rs.

Kandidate za priznanje mogu predložiti građani opštine Kanjiža i pravna lica koja deluju na njenom području.

Predlog za dodelu priznanja sadrži podatke fizičkog i pravnog lica koje se predlaže za dodelu javnog priznanja, podatke o predlagaču (ime i prezime fizičkog lica, naziv pravnog lica, adresu, kontakt telefon i adresu elektronske pošte) i obrazloženje.

Konkurs se objavljuje na zvaničnoj prezentaciji opštine Kanjiža, na oglasnim tablama mesnih zajednica i u lokalnim sredstvima informisanja.