20.07.2024
Kanjiža

Kanjiža – Obavezan pregled poljoprivrednih mašina

 Kao i svake godine, i ove će se morati izvršiti tehnički pregled u pogledu protivpožarne zaštite svih kombajna i traktora koji vrše prevoz semena i slame kao i presovanje. Pregled će se vršiti od strane komisije za pregled poljoprivrednih mašina Opštinskog Vatrogasnog saveza Kanjiže u svakom naselju.

U ponedeljak,  5. juna, pregled počinje u Dolinama od 8.00, kod sabirne stanice mleka, te se nastavlja u Oromu od  9.00 na Vašarištu, u 10.00 kod zabavišta i u 11.00 na Velebitskom putu, ispred kuće Meljkutijevih.

U utorak, 6. juna, pregled počinje u Totovom Selu, ispred Doma kulture sa početkom u 8.00, te se nastavlja na Velebitu od 10.00 časova, na trgu ispred Mesne zadruge.

U sredu, 7. Juna pregled će se vršiti u Trešnjevcu, ujutru od 8.00, kod tovarišta stoke, te se u 9.30 nastavlja na pijačnom trgu.

U četvrtak, 8. juna pregled će se vršiti u Kanjiži, na vašarištu od 8.00, a nastaviće se u Adorjanu sa početkom u 10.00 časova, na tovarištu paprike, pored NIS Naftagasa.

U petak,  9. juna pregled će se vršiti u Martonošu od 8.00, kod fudbalskog stadiona.

U ponedeljak,12. juna pregled počinje u Malim Pijacama, kod vašarišta, sa početkom u 8.00, te se nastavlja kod Silosa od 9.00 časova.

U utorak, 13. juna pregled će se vršiti u Horgošu od 8.00 u dvorištu Mesne zajednice.

14. i 15. juna komisija će obići vlasnike poljoprivrednih  mašina koji se opravdano nisu odazvali na navedenim terminima i mestima.

Vlasnik koji mehanizaciju ne može dovesti na navedena mesta, treba da to javi na datom mestu ili na telefon Komisije za pregled poljoprivrednih mašina 063/544-996, od 8.00 do 14.00 časova.

Da bi se na pregledu udovoljilo zahtevima, pored drugih propisa obavezno je imati na svakom kombajnu: baždareni aparat za gašenje požara od 9 kilograma, ašov, lopatu, razbijač varnica i kutiju prve pomoći, a kod traktora: baždareni aparat za gašenje požara od 2 ili 3 kilograma i razbijač varnica. Pored toga, akumulatori i drugi električni vodovi moraju biti obloženi izolacionim materijalom.

Baždarenje aparata se organizovano vrši u Kanjiži u Vatrogasnom domu svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova. Iznos tarife pregleda je 2.200,00 dinara za kombajne i 1.200,00 dinara za traktore. Plaćanje je na licu mesta.

Ove godine se očekuje učestala pojava protivpožarnih inspektora i na putevima i na njivama. Kazne su visoke, ako se nađe neispitiva mehanizacija.

Opštinski vatrogasni savez Kanjiža , Komisija za pregled poljoprivrednih mašina