20.07.2024
Kanjiža

Kanjiža – KONKURS ZA DODELU JAVNIH PRIZNANJA

На основу члана 11. Одлуке о јавним признањима општине Кањижа („Службени лист општине Кањижа”, бр. 9/2019) председник општине Кањижа расписује

К О Н К У Р С

за достављање предлога за доделу јавних признања општине Кањижа

1. Звање „ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ОПШТИНЕ КАЊИЖА“ додељује се особама чији су рад и достигнућа у области привреде, науке, културе, образовања, здравствене и социјалне заштите или другим областима, од посебног значаја за општину Кањижа.

2. Плакета „ПРО УРБЕ” се додељује физичким и правним лицима која имају пребивалиште, односно седиште на територији општине Кањижа. Плакета „ПРО УРБЕ” додељује се за нарочито залагање и изузетне успехе у области привреде, образовања, здравства, социјалне заштите, културе, физичке културе и у другим областима друштвеног живота од интереса за развој општине, појединцима, групама грађана, предузећима и другим организацијама. Сваке године може се доделити више Плакета „ПРО УРБЕ“. Уз Плакету „ПРО УРБЕ“ може се доделити и новчана награда.

3. Повеља захвалности додељује се физичким и правним лицима која имају пребивалиште, односно седиште на територији општине Кањижа, као и страним физичким и правним лицима за изузетан допринос афирмацији и промоцији општине Кањижа у земљи и иностранству у области привреде, образовања, здравства, социјалне заштите, културе, физичке културе и у другим областима од интереса за развој општине.

4. Плакета „ЈУВЕНТУС-ПРО УРБЕ“ додељује се као признање физичком лицу са пребивалиштем на територији општине Кањижа, до навршених 30 година живота, за успехе који значајно доприносе угледу општине Кањижа. Сваке године може се доделити више Плакета „ЈУВЕНТУС-ПРО УРБЕ“. Уз Плакету „ЈУВЕНТУС-ПРО УРБЕ“ може се доделити и новчана награда.

Рок за доставу предлога је 60 дана од дана објављивања конкурса.

Предлози се предају на шалтеру бр. 8 у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа или путем поште на адресу:

Општина Кањижа, (Комисији за доделу јавних признања),Главни трг бр. 1.24420 Кањижа и електронским путем на адресу електронске поште predsednik@kanjiza.rs.

Кандидате за признање могу предложити грађани општине Кањижа и правна лица којa делују на њеном подручју.

Предлог за доделу признања садржи податке физичког и правног лица које се предлаже за доделу јавног признања, податке о предлагачу (име и презиме физичког лица, назив правног лица, адресу, контакт телефон и адресу електронске поште) и образложење.

Конкурс се објављује на званичној презентацији општине Кањижа, на огласним таблама месних заједница и у локалним средствима информисања.

Република Србија

Аутономна покрајина Војводина,                                    Председник општине Кањижа

Oпштина Кањижа                                                                    Роберт Фејстамер

Председник општине

Број: 2004933 2024

Дана: 24.06.2024.

Кањижа

A Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseiről szóló rendelet 11. szakasza (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 9/19. sz.) alapján a magyarkanizsai polgármester kiírja az alábbi,

P Á L Y Á Z A T O T
Magyarkanizsa község nyilvános elismeréseire való jelölések megtételére

1. A MAGYARKANIZSA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címa gazdaságban, tudományban, művelődésben, oktatásban, egészségügyi és szociális védelemben vagy egyéb szakterületen Magyarkanizsa község számára kiemelt jelentőségű érdemeket szerzett személyeknek adományozható.

2. PRO URBE Érdemérem Magyarkanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek adományozható.PRO URBE érdemérem egyes személyeknek, állampolgárok csoportjának, vállalatoknak és egyéb szervezeteknek adományozható az önkormányzat fejlődését szolgáló gazdasági, oktatási, egészségügyi, szociális védelemi, művelődési, testnevelési és a társadalmi élet egyéb területén kifejtett odaadó szerepvállalásért és kiemelkedő teljesítményekért. Évente több PRO URBE Érdemérem adományozható. A PRO URBE Érdeméremmel együtt pénzjutalom is adományozható.

3. Köszönő oklevélMagyarkanizsa község területén levő lakóhelyű, illetve székhelyű természetes és jogi személyeknek, valamint külföldi természetes jogi személyeknek adományozható a gazdaság, oktatás, egészségügy, szociális védelem, művelődés, testnevelés terén és a község fejlődését érintő egyéb területeken Magyarkanizsa község bel- és külföldi eredményességéhez és népszerűsítéséhez való kivételes hozzájárulásért

4. JUVENTUS – PRO URBE Érdemérem Magyarkanizsa község hírnevének öregbítésében szerzett jelentős érdemekért 30. életévét be nem töltött, állandó lakóhellyel Magyarkanizsa község területén rendelkező természetes személynek adományozható. Évente több JUVENTUS – PRO URBE Érdemérem adományozható. JUVENTUS – PRO URBE Érdeméremmel együtt pénzjutalom adományozható.

A javaslatokat a pályázat közzétételét követő 60 napon belül kell megtenni.

A javaslatokat a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán a 8. ügyfélasztalnál vagy postai úton az alábbi címre:

Magyarkanizsa község,(Nyilvános elismeréseket adományozó bizottság), Fő tér 1. 24420 Magyarkanizsa és elektronikus úton a predsednik@kanjiza.rs villámpostacímen kell benyújtani.

Elismerésre jelölést tenni Magyarkanizsa községbeli lakosok és a község területén működő jogi személyek jogosultak.

Az elismerés adományozására irányuló javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt természetes vagy jogi személy adatait, a javaslattevő adatait (a teljes nevét, a lakcímét, illetve székhelyét, telefonos elérhetőségét és elektronikus levélcímét), valamint indokolást.

A pályázatot a magyarkanizsai önkormányzat hivatalos honlapján, a helyi közösségek hirdetőtábláján és a helyi tájékoztatási eszközökben kell közzétenni.

Szerb Köztársaság

Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                Fejsztámer Róbert

Magyarkanizsa község                                                                magyarkanizsai polgármester

Polgármester

Szám: 2004933 2024

Kelt: 2024. 06. 24.

Magyarkanizsa