Нови Кнежевац – Месна заједница Мајајдан / Рабе – срце села II ДА ЛИ НА ПОЧЕТКУ ИЛИ НА КРАЈУ БАНАТА КУЋА РАШЕ ЛАЗИЋА

Даје предметима и живот и душу.Предмети од 100 до 1000 година старости, сваки предмет једна прича, љубав према старини, вредне

Read more