Кањижа- Појединцима оранице се воде као градско грађевинско земљиште и добили повећани порез на имовину

 Поред усвојених планова и програма институција у општини расправљало се и о градском грађевинском земљишту које је проблем мештанима јер

Read more