17.06.2024
Novi Kneževac

Нови Кнежевац – На седницо СО усвојен План развоја општине 2022 – 2030.

У четвртак, 28. априла одржана је 14. редовна седница Скупштине општине Нови Кнежевац.

Између осталог, донета су Решења о давању сагласности на тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања друштва „Регионална депонија“ д.о.о.Суботица за 2021 годину, као и извештај о пословању за 2021.  годину друштва и Решења о давању сагласности  на програм пословања за 2022. годину.

Такође су донета Решења о усвајању извештаја о раду за пословну 2021.  годину месне заједнице Нови Кнежевац  и давање сагласности на финансијски план прилива и утрошка средстава месних заједница Нови Кнежевац и Ђала  за 2022.  годину.

Усвојен је извештај рада за 2021.  годину Центра за социјални рад са домским одељењем и дневним центром за смештај старих и пензионера Нови Кнежевац као и сагласност за Програм рада за  2022.  годину.  Прихваћен је и Извештаја о раду Народне библиотеке „Бранислав Нушић“ за 2021 годину.

Донета је и Одлука о усвајању Плана развоја општине Нови Кнежевац за 2022-2030. годину.

ДКП