17.06.2024
Kanjiža

Kanjiža – Konkurs za energetsku efikasnost

Opština Kanjiža je objavila Javni konkurs 14. jula za enegretski efikasnost koji je namenjen građanima opštine i u okviru njega se može tražiti podrška za termoizolaciju, zamenu spoljnjih vrata i prozora, modernizaciju sistema za grejanje i ugradnju solarnih kolektora.

Konkurs ostaje orvorem tri nedelje, a završava se 3. avgusta.

Na konkursu mogu učestvovati svi građani sa teritorije opštine Kanjiža i koji imaju stambeni obejekat u svom vlasništvu. Po rečima Rudolfa Čekea , koordinatora Komisije za sprovošenje sanacije i podizanje enegretske efikasnosti kuća i stanova za subvenciju je izdvojeno 10 miliona dinara, a građani koji zadovolje uslove konkursa mogu dobiti 50 odsto sredstava tj.najviše 140.000,00 hiljada dinara po projektu za zamenu prozora i vrata.

Rudolf Čeke kaže da nije teško nabaviti potrebnu dokumentaciju da bi se konkurisalo za zamenu spoljašnjih prozora i vrata, zamenu kotlova na briket ili pelet, toplotne pumpe, sistem centralog grejanja ili solarnih kolektora.

Nakon zatvaranja konkursa komisija će obići podnosioce zahteva za zamenu traženih kategorija i na osnovu verodostojnosti doneti odluku o dodeli sredstava.

Čeke Ističe da će korisnik obezbediti prvo 50 odsto sredstava, a zatim će opštna korisniku prebaciti drugih 50 odsto ,a korisnik će krajnjem korisnku izvođaču radova) prebaciti ta sredstva.