19.06.2024
Kanjiža

Kanjiža – Zasađeno 130 sadnica hrasta lužnjaka

U organizaciji opštine Kanjiža i u saradnji sa Poljoprivredno-tehničkim školskim centrom “Besedeš Jožef”, u blizini školskog gazdinstva, prošle nedelje je  zasađeno oko 130 sadnica hrasta lužnjaka, na budućoj zaobilaznici oko Kanjiže.

U okviru programa “Erazmus” opština je izdvojila sredstva za ozelenjavanje cele opštine, a učenici Srednje škole su imali priliku da praktično steknu znanja prilikom sadnje hrasta lužnjaka i daju svoj doprinos zajednici u kojoj žive.

 Agota Ferenc, profesorica u Srednjoj školi je rekla da su na osnovu ankete koju su učenici sporoveli došli do zaljučka da je neophodno ozelenjavanje zbog globalnog zagrevanja i da će nastaviti sa sadnjom  drveća i oko nove Autobuske stanice u Kanjiži.

Robert Konja, pomoćnik predsednika opštine Kanjiža je tom prilikom rekao da je opština ove godine povećala fond za ozeljenjavanje površina i da će pored ove akcije gde je zasađeno 130 sadnica hrasta lužnjaka  u saradnji sa mesnim zajednicama opštine nastaviti zasađivanje sadnica po mesnim zajednicama.

DKP