19.06.2024
Kanjiža

Кањижа – Конкурс за путне трошове средњошколаца

Општина Кањижа је  23. августа 2019. године је расписала

 КОНКУРС ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПАРТИЦИПИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ.

Право на партиципирање путних трошкова остварује се за школску 2019/2020. годину.Ученик стиче право на партиципацију путних трошкова ако испуњава следеће услове:

1. да је редован ученик средње школе

2. да има пребивалиште на територији општине Кањижа

3. да не остварује право на партиципацију путних трошкова, стипендију или кредит.

За признавање права на партиципацију путних трошкова ученик подноси:

1. захтев за признавање права

2. потврду школе да је редован ученик средње школе

3. изјаву родитеља, старатеља или хранитеља да ученик не остварује право на партиципацију путних трошкова, стипендију и кредит

4. фотокопију личне карте ученика, или фотокопију личне карте једног од родитеља или старатеља

Ученик који је корисник права на дечији додатак или права на сталну новчану помоћ доставља: фотокопију правоснажног решења о признатом праву на дечији додатак или фотокопију правоснажног решења о признатом праву о сталној новчаној помоћи.

Ученици подносе захтев са наведеном документацијом од 26. августа 2019. године до 9.септембра 2019. године у Услужном центру Општинске управе општине Кањижа (канцеларија бр. 2), зграда Скупштине општине Кањижа, Трг Главни бр. 1, или у месним канцеларијама у насељеним местима општине .

Оставите одговор