Kanjiža – Treći krug Javne licitacije za državno zemljiše

U črtvrtak, 13. februara opština Kanjiža organizuje treći krug Javne licitacije državnog zemljišta u sali Gradske kuće s početkom u 10,00 časova.

Daje se u zakup državno zemljište na osnovu Programa 2019 po trećem krugu licitacije za koju je predviđeno oko 2112 hektara državnog zemljišta sa periodom zakupa od jedne do petnaest godine. Ove površine su raspoređene u 565 jedinica nadmetanja.

 Na licitaciju se može prijaviti do 07. 02. 2020. godine do 12.00 časova sa podnošenjem potrebne dokumentacije. Zainteresovani su mogli i na terenu da pogledaju katastarske parcele do 06.  februara 2020. godine.

 Odluka o raspisivanju Javnog oglasa može se pogledati na zvaničnoj web stranici opštine Kanjiža: www.kanjiza.rs , gde je dostupna svaka potrebna informacija (parcelnik, prijavni list i web stranica za gledanje karte sa ubeleženim parcelama svih jedinica nadmetanja), odnosno može se i lično informisati u Opštinskoj upravi opštine Kanjiža na Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj.  (Gradska kuća, prizemlje, kancelarija br.: 14, od 8.00-13.00 časova. Tel..: 024-875-166., lokal: 243. i 240.)

DKP

Оставите одговор