17.06.2024
Kanjiža

KANJIŽA – ODNOŠENJE PROLEĆNOG OTPADA

Obaveštavaju se građani da se na teritoriji opštine Kanjiža  organizuje prolećno odnošenje otpada 23. i 30. maja 2020. godine prema sledećem rasporedu:

23. maja 2020. godine: Horgoš, Male Pijace, Mali Pesak i Martonoš

30. maja 2020. godine: Kanjiža, Vojvoda Zimonjić, Velebit, Adorjan, Trešnjevac, Totovo Selo, Doline i Orom.

Otpad treba odložiti do 6.00 časova na naviknuto mesto isped kuće na ulici. Važno je da otpad bude vezan ili u džakovima, jer razbacano smeće sa zemlje se neće kupiti i odnositi. Otpad koji je duži od kamiona za prikupljanje smeće neće se odneti.

Neće se odneti ni otpad kao što je šut, strvina i opasan otpad.

Mole se građani da stvari namenjene odnošenju iznesu ispred kuće i da pritom isto ne sprečava redovno odvijanje saobraćaja.