19.06.2024
Novi Kneževac

Novi Kneževac – USEKOVANJE

Srpska pravoslavna crkva danas, u petak  11. septembra obeležava praznik Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, uspomenu na dan pogubljenja svetitelja, poslednjeg proroka Starog i prvog proroka Novog Zaveta.

Sveti Jovan, savremenik Isusa Hrista, prvi je najavio silazak Spasitelja  ljudskog roda i krstio Ga na reci Jordanu pa je u pravoslavnom hrišćanstvu poznat kao Pretača i Krstitelj.

Prema jevanđelskim zapisima Sveti Jovan je javno osuđivao razvrat rimskog društva i braneći javni moral, nije štedeo ni judejskog cara Iroda koji je svom bratu preoteo ženu  Irodijadu i s njome  se provodio u bludu i razvratu.

Sveti Jovan je pogubljen na nagovor Irodijadine kćeri Salome, koja je kako kaže predanje svojom zavodljivom igrom sa “sedam velova” uspela da izmami carsko obećanje. Po nalogu Irodovom, Sveti Jovan je posečen, a njegovu glavu je Saloma na tanjiru donela carici Irodijadi.

Smrt Jovana Krstitelja se dogodila pred pashu, a praznovanje 11. septembra po novom ( 29. avgusta po starom kalendaru) ustanovljeno je zato što je toga dana osvećena crkva koju su nad Jovanovim moštima u Sevastiji podigli car Konstantin i carica Jelena.

Na ikonama posvećenim ovom prazniku Sveti Jovan se slika sa odsečenom glavom u desnoj ruci, koja je simbol njegove mučeničke smrti. Sveti Jovan spada u najpoštovanije svetitelje i primer je čvrste volje, pravičnosti i poštenja.

“Mi smo hrišćani, ako hoćemo za Spasiteljem, možemo samo idući za Pretačom kao našim prethodnikom i predvodnikom, kao onim koji krči naš put ka Gospodu Hristu i vodi nas Njemu. Pretača vere naše, pretača ljubavi naše, pretača molitve naše , pretača posta našeg, pretača vrlina , pretača našeg spasenja. Eto kako je veliki Pretača! Zato je svaki njegov praznik neiskaziva slava zemlje pred Nebom.”(Pravoslavni podsetnik leta gospodnjeg 2020.)

priredila  DKP