19.06.2024
Kanjiža

Kanjiža – 38 polaznika završilo besplatnu obuku za žene iz informatike

U Svečanoj sali Gadske kuće u Kanjiži je u sredu, 15. maja zamenik predsednika opštine Robert Konja uručio 38 diploma polaznicima Informatičkog kursa koji je organizovan na osnovu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost sredstvima dobijemim na konkursu Zavoda za ravnopravnost polova (250.000,00 dinara), opština Kanjiža je jedna među deset opština  koja je sredstva dobila.

Marina Šamu, koordinatorka u saradnji sa Radnim telima: Svetom i  komisijom za rodnu ravnopravnost  opštine Kanjiža je rekla – Na osnovu iskazanih potreba grđana i građanki nakon ankete LAP-a kroz fokus diskusije i popujenih upitnika organizovana je obuka iz oblasti informatike koja je bila namenjena nezaposlenim i zaposlenim ženama različite  starosne dobi, ali su i muškaarci imali priliku da idu na obuku.

Za obuku se prijavilo 45 kandidata, 38  je  uspešno završilo obuku , 36 žena i dva muškarca. – Obuka je pokazala da smo dobro izabrali projekat koji se odvijao u Kulurno obrazovoj ustanovi “Cnesa” od februara do kraja aprila ove godine, organizovana u tri grupe polaznika. Ona je imala cilj da se steknu veštine i znanja iz oblasti informatike kako bi polaznici bili što konkurentniji na tržištu rada – rekla je Marina Šamu.

Predsednica komisije za rodnu ravnopravnost Kristina Terek je pozdravljajući prisutne rekla – Zadovolja sam što je ovaj program imao veliki broj učesnika koji je mala kap u velikom programu koji smo započeli pre godinu ipo dana On je dokaz da je lokalna samouprava Kanjiže prepoznala pojam rodne ravnopravosti koji ni u jednom trenutku ne izostavlja muškarce, ni na osovu uzrasta i gde i ko na koji način živi u svakodnevnom životu. Nama je bitno da svako od nas nađe mesto u tom planu, da živi, bude praktičan i da doprinose takvim rezultatima kakvi su bili n ovoj informatičkoj obuci. Drago mi je da ste na osnovu ove obuke ili usavršili svoje znanje ili ćete naći zaposlenje, ili ste se malo zabavili i bolje osećali.

Robert Konja, zamenik predsednika opštine je podelio diplome onima koji su završili informatički kurs i zahvalio im se što su izdvojili svoje slobodno vreme u trenutku brzog tempa života. – Napredovali ste , mnogo više nego što smo mislili na početku. Želim vam da ovo znanje koje ste usvojili koristite u svakodnevnom životu.

DKP