17.06.2024
Kanjiža

Horgoš (Kanjiža)- Osnovna šola “Karolina Karas” na konkursu NIS-a dobila 4 miliona dinara

Kompanija NIS je podržala projekat Osnovne škole “Karolina Karas “ u Horgošu sa četiri miliona dinara. Direktorica škole Ilona Šomođi je priliom posetre pomoćnice pokrajinskog sekretara za obrzovanje Livie Korponai I predsednika opštine Kanjiža Roberta Fejstamera Osnovnoj školi20. maja rekla – Dobili smo projekat „Zajednica zajednici” za bolje uslove nastave u Horgošu  od kompanije NIS i to četiri miliona dinara i uložili ih za pametne tlevizore, za školski nameštaj, štampač i stvoreni su bolji uslovi i za profesore i za đake.

Prilikom posete školi u Horgošu Livija Korponai, pomoćica pokrajinskog sekretara za obrazovanje je rekla  – Sekretarijat se trudi da svake godine poveća iznose  koje dodeljuje obrazovnim ustanovama, čime i finansira rad škola tako da svake godine finansiramo rekonstrukcije osnovnih i srednjih škola , domova i predškolskih ustanova. Trudimo  se da nakon rebalansa budžeta možemo da omogućimo još jedan krug za dobijanje investicija koji se mogu realizovati u cilju modernizacije  nastave, da bi i učenici i nastavnici u što modernijim uslovima mogli da rade.

Predsednik opštine Fejstamer je rekao da realizacija projekta od sedstava dobijenih od kompanije NIS je jako važna jer obrazovne ustanove moraju da budu agilne kao što je Osnovnna škola u Horgošu i da učestvuju na konkursima kao državnim , pojarjinskim , tako i na drugim. Sredstvima od kompanije  NIS su usavršili svoju informatičku tehniku uz podršku lokalne samouprave koja najčešće obezbeđuje sopstveno učeše u ovim projektima te možemo da razvijamo i ovu našu instituciju u Horgošu.   

Osnovnu školu u Horgošu je tom prilikom posetila i državna sekretarka za obrazovanje Aniko Jeras.

    

DKP