17.06.2024
Kanjiža

Kanjiža – Biblioteka “Jožef  Atila”  obučena u novu fasadu

Kanjiška biblioteka “Jožef Atila” postoji već 62 godine, a od 2005. godine je u novoj zdradi koja se nalazi u Damjanićevoj ulici i koja je građena za tu namenu. Kao i svaka bibloteka osnovana je da bi se prikupljao, obrađivao, čuvao i davao na korišćenje bibliotečki materijl na srpskom I mađarskom jeziku.  

Biblioteka u Kanjiži zajedno sa sa svojim ogrankom u Horgošu ima knjiški fond oko 50.000  jedinica i 40 naslova novina ili časopisa, a svake godine uvećava knjižni fond sa oko 1.000 novih naslova.

Aktivnost biblioteke je mnogo šira jer ona organizuje niz kulturnih manifestacija  namenjenih širokoj publici, od književnih večeri, recitatorskh takmičenja , takmičenja u pričaju priča, tribine, predavanja i suorganizator je Međunarodne književne kolonije koja se početkom septembra organizuje u Kanjiži već 70 godina.

Lokalna samouprava je prepoznala značaj ove institucije te je ove godine uložila sredstva za obnovu fasade zdrade biblioteke.

Prilikom posete biblioteci predsednika optine Kanjiža Roberta Fejstamera u utorak, 21. maja u razgovoru sa  direktorom biblioteke Čabom  Buš  je saznao o investicijama koje je biblioteka u poslednje vrme imala. Čaba Buš je naglasio da je izuzetno važno što je spoljašnji izgled posle skorašnjeg krečenja učinio da zdrada izgleda atraktivno i dobije na lepoti izgleda. Farbanje je iznosilo blizu dva miliona dinara, a sedstva je u celosti obezbedila lokalna samouprava. – Uradili smo i modernizaciju grejnog sisteam gde su ugrađena četiri kondenzaciona kotla , klimatizovali smo celokupnu zdradu biblioteke i počeli smo ponovo da izdajemo knjige dr Zoltana Klamara. Kad god je bilo potrebno lokalna samouprava je pomagala biblioteci. Ciljevi su nam da organizujemo još kvalitetnije manifestacije i da izdajemo raznovrsne publikacije i druge kjige.

Predsednik Fejstamer je istakao da je lokalnoj samoupravi važno da ima ovako dobro opremljenu biblioteku  i koja stiže u  naseljena mesta da je stanovnici sela mogu koristiti. – To govori o entuzijazmu zaposlenih u ovoj instituciji. U vremenu kada je sve digitalizovano  veoma je važno da deci pokažemo kako je saznanje funkcionisalo i pre 30  i više godina i približimo im knjigu, kao i da  koriste ovu instituciju, da bi bila “živa” i imala svoje korisnike. Ova biblioteka to dobro radi i zaslužuje pomoć lokalne samouprave – rekao je Fejstamer.

DKP