20.07.2024
Novi Kneževac

Obilćevo (Novi Kneževac) – Akademijom obeležen Vidovdan

U organizaciji Kulturno-istorijskog društva Srba severnog Banata “Đorđe Servijski” i Srpske pravoslavne crkvene opštine Obilićevo je u navečerje Vidovdana održana Akademija “Kosovski boj između mita i legende” u čitaonici u Svetosavskom domu u Obilićevu.

U Kulturno -umetničkom programu su učestvovali ženski hor “Lira”  koji je pevao pesme o Kosovu, učenice Gimnazije Jovana Bikić i Elena Petrović su govorile stihove s kosovskom tematikom, a Teodora Janković je otpevala tri izvorne pesme sa Kosova.

Ženski hor „Lira“

Novinarka Manda Vuković je nadahnuto vodila program  i započela Akademiju  rečima Ave Justina Popovića  –  Danas je Vidovdan! Kakvu nam blagovest, kakvo Jevanđelje javlja današnji veliki, sveti i strašni  Praznik. Gle, on nam šalje divnog Svetitelja Božjeg Svetog Cara Lazara : On na tanjiru nosi glavu svoju. Kuda Kneže? – U Nebesko Carstvo. Došao je dan kada nemanjićka Srbija polaže svoj strašni ispit dan – kada Sveto Jevanđelje Svetog Save otvara teške, strašne stranice svoje srpske golgote . Sveti Knez opredelio se u ime celog naroda i sa celim narodom za Carstvo Nebesko jer je : zemaljsko  carstvo za malena , za kratko vreme , a nebesko je vavek i do veka. Zatim je naglasila da je Vidovdan praznik koji je ispisan crvenim slovima od kosovskih mučenika. – Na Vidovdan proslavljamo smrt koja rađa, žrtvu koja ne stari, ljubav hrišćansku koja ne bledi. Vidovdan je sveti dan u koji je stala čitava istorija srpskog naroda- naglasila je Manda Vuković rekavši da je Vidovdan Veliki petak srpskog naroda.

Inspirativni govor Mande Vuković

Doktor profesor srednjovekovne istorije  Boris Stojkovski sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, katedre za istoriju je održao predavanje “Vidovdan i Kosovska bitka – između mita i legende” upućujući prisutne u sali šta se ustvari 28. juna slavi jer je višestruki praznik: slavi se Sveti Amos- starozavetni prorok, Sveti Vit (Vitus) koji se slavi od početka IV veka jedan je od stradalnika pre priznavanja hrišćanstva i poštuje se Svetovid kao legenda jer ne postoje pisani tragovi o prethišćanskoj religiji, kao i Sveti mučenik Knez Lazar i svi Sveti mučenici srpski.

Nadahnuto predavanje dr prof. Borisa Stojkovskog

Dr profesor Stojkovski je govorio o izvorima srpskim i Srbiji pred Kosovski boj, kao i o Turskoj i njenim izvorima. . O samoj Kosovskoj bici, šta znamo o njoj i kada počinju prvi izvori (posle 30 godina) , kako je poginuo turski, a kako srpski vladar i zašto se mislilo da je srpska vojska pobedila po zapisima monaha Ignjatija ( kada se ubije sultan smatralo se po turskim zakonima da je bitka izgubljena, međutim Bajazit poraz po zakonu okreće u pobedu). Bilo je i ugarskih napada na Srbiju u to vreme. Umeđuvremeu se razvila kosovska legenda koja počinje od mita i hagiografije, zapisa patrijarha Danika III i kneza Stefana Lazarevića (na Kosovskom stubu), zapisa Konstantina Filozofa, Konstantina iz Ostrovice (Janičareva vremena). Rađanje legende o Milošu Kobiliću (Obiliću) koji nije istorijska ličnost, zapisi Mavra Orbina,  do izdaje Vuka Brankovića gde je zaokružena istorija i tradicija – II Kosovka bitka je bila 1448. gde despot Đurađ Branković nije učestvovao i produžio je trajanje srpske države neko vreme, bio oklevetan kod pape i proglašen za izdajnika. I još mnogo legendi koje su vezane za Kosovski mit.

Cilj obeležavanja ovog vanvremenskog praznika je kako je  naglasio upravnk Kulturno -istorijskog društva “Đorđe Servijski” Radovan Nježić  je da se uvek podsećamo veličine i značaja ovog datuma , ne samo kao pukog spomena na Kosovski boj, već kao duhovnog i moralnog vaspitača našeg narodnog i nacionalnog bića.

Obležavanjem Vidovdana i stradalnika u Boju na Kosovu, kao i svih stradalnika od 1389. do današnjih dana potvrđujemo da su Srbi svojom krvlju i nicanjem kosovskih božura platili večni nebeski adelfat.

DKP