17.06.2024
Uncategorized

Кањижа- Појединцима оранице се воде као градско грађевинско земљиште и добили повећани порез на имовину

 Поред усвојених планова и програма институција у општини расправљало се и о градском грађевинском земљишту које је проблем мештанима јер су то њихове оранице

На недавно одржаној сеници Скупштине општина Кањижа поред  донетих одлука о  мрежи јавних основних школа и мрежи јавних предшколских установа на територији општине, прихваћени су и програм рада  Центра за социјални рад , план  рада Црвеног крста,  као и програм рада Центра за пружање услуга социјалне заштите за ову  годину.

Такође су усвојени и планови рада Информационог центра за развој Потиског региона и програм рада и програмских активности Спортског савеза општине Кањижа за 2019. годину, као и програм  за спровођење здравствене заштите од интереса за општину Кањижа Дома здравља Кањижа,  као план рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Кањижа, порграм рада Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за текућу годину

Највише дискусије је изазвало одборничко питање стање градског грађевинског земљишта које поједнини грађани користе као пољопривредно земљиште, а добили су висок порез на имовину за 2018. Годину..

 Председник Скупштине општине Кањижа Милоша Кравићаје о томе рекао  – Свесни смо да је то велики  проблем са којим ћемо у наредном периоду морати да се  изборимо. Неки наши суграђани су ушли у одређене грађевинске зоне и имају повећану накнаду за то грађевинско земљиште  које они још увек користе као пољопривредно земљиште и ми морамо убрзо да нађемо заједничко обострано решење.

Општина Кањижа се убрзо обратила  грађанима који су добили повећани порез на имовину за 2018. годину (окјо њих 200) да приложе жалбу сарадницима одељења за локалну пореску администрацију у Градској кући, као и сарадници у Месним канцеларијама у насељима општине, радним данима који  ће преузети поднеске и помоћиће у попуњавању формулара уз проблематично решење о порезу на имовину те ће се у нови државни систем података унети само валидни подаци, а порез ће се свестина висину износа за 2017. годину.- ДКП

Оставите одговор