Kanjža – Turistička riznica Kanjiže Međunarodni turizam spaja ljude i doprinosi toleranciji

Opštia Kanjiža je prepoznatljiva po IPA projektima koji doprinose razvoju opštne.

Jedan od Interreg IPA CBC  projekta Mađarska –Srbija je „Kištelek – Kanjiža dopunski razvoj koji se zasniva  na prirodnim resursima  kao međusobno povezanirazličitim elementim regionlnog turističog sistema“ OASIS   je uspešno inplementiran u obe opoštine regiona .

Sa završne konferencije projekta OASIS

Cilj projekta je bio povećanje turitičkih potencijala ciljnog  područja poboljšanjem turističke ponude na području Kištelek- Kanjiža  , a  on se sastoji od četiri glavna aspekta  koji doprinose realizaciji osnovnog cilja projekta , a to je razvoj turizma na području opština Kaniža (Srbija)  i Kištelek (Mađarska).

U pštini Kišteleke je bio razvoj zdravstvenog turizma, dok je u Kanjiži bio razvoj infrastrukture lokaliteta  kroz revitualizaciju postojećih sportskih kapaciteta i izgradnju višenamenskog sportskog terena.

Novi sportski teren

U okviru projekta je realizovan i porijekat  Pokrajinskog sekretarijata  i Fonda za „Evropske poslove“  koji je usmeren na organizaciju letnjeg kampa koji se već nekoliko godina održava na štrandu Kanjiže  za mlade  koji promoviše međuetničku toleranciju među srenjoškolcima i doprinosi razvoju omladinskog turizma i podiže svest o zdravom načinu života putem rekreativnih, takmičarskih i obrazovnih aktivnosti. Pokrajinski seretarijat za obrazovanje  i lokalnu samoupravu  je u skladu sa svojim nadležnostima izvšio selekciju srednjih škola koje su učestvovale u takmičenju, vodeći računa o etičkom,  polnom i geografskom stastasu timova , te je na tkmičenju učestvovalo 16 srednjih škola iz Vojvodine. Tom prilikom je organizovana i serija kreativnih radionica u školama i letnjem kampu  s ciljem poboljšanje turističke ponude.

Pobednička ekipa Omladinskog kampa 2019.

U oviru projekta OASIS jedan segment je usmeren na razvoh mobilne aplikacje /vebsjajta  koji integriše  raznovrsne turističke ponude projektnog područaj u poseban tematski sadržaj.  A sve to doprinsi dužem boravku turista (posebno mladih)  razvojem postojećih kapaciteta.

Kristina Molnar Makai – koordinatorka  projekta OASIS iz Kanjiže je rekla da su za realizaciju projekta dobili 77.500 evra , a 13.500 je obezbedila opština  Kanjiža. Tokom projekta  je asfaltiran teren blizu obale reke Tise , postavljen je teren s veštačkom travom posojećeg fudbalskog terena, kao i uređen i opremljen kamp na obali Tise.

Kristina Molnar Makai koordinator projekta OASIS Kanjiža

Bojan Gregorić , menadžer projekta  je naglasio da u pograničnim oblastima kao što je opština Kanjiža  kako u kulturi, tako i turizmu sport spaja lude i doprinosi toleranciji. Pokrainski sekreatrijat je doprineo da mladi prenose i oslikavaju turističke i kulturološke odlike. Da se organizuje turistički kamp višednevni koji orgaizuje takmičenja za 16 škola , organizuje radionice i u ovom regionu Kanjiža  – Kištelek poboljšava  turističke potencijale i unapređuje turističku ponudu, pa tako međuganični trizam  spaja ljude i doprinosi toleranciji. A to za početak samo mladi mogu i umeju bez opterećenja i predrasuda.

E, da nije korone  sve bi bilo drugačije u 2020. godini i sve bi se nastavilo  s velkim zadovoljstvom i nadom da ono u čemu učestvuju mladi doprinosi razvoju tolerancije , drugrstva , ljubavi i turizma. Imali boljeg?

Cvetanje reke Tise – najveći prirodni fenomen i turistička atrakcija

Fotografije i tekst redakcija

Projekat „Turističčka riznica Kanjiže“ je sufinansiran iz budžeta opštine Kanjiža. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.