17.06.2024
Novi Kneževac

Novi Kneževac – Pomoć u kući preko Udruženja penzionera

Prijem korisnika prema kriterijumima prioriteta

Novi Kneževac već više od decenije se bavi uslugom gerantodomaćica koju je pružao Centar za socijalni rad . Međutim, Zakon je od nedavno predvideo da usluge pružanja pomoći u kući , kao i usluge ličnog pratioca se ne vrše u Centru za socijalni rad , mogu samo ako se osnuju posebne organizacione jedinice unutar Centra, mada se u većini opština opredelilo da se pri postojećim udruženjima građana , ili novoosnovanim uradi licenciranje, odnosno dobijanje dozvole od strane nadležnih ministarstava za pružanje pomoći u kući ili ličnog pratioca.

Opštinsko udruženje penzionera, Nikole Tesle 5

U Novom Kneževcu Opštinsko udruženje penzionera je dobilo rešenje da ispunjava uslove i standarde za pružanje usluga pomoći u kući odraslima i starijima. Samo Udruženje raspolaže sa 14 obučenih gerantodomaćica i stručnim radnikom sa licencom socijalne zaštite, a to u Udruženju obavlja diplomirani pedagog Marina Stanimirov.

Po rečima predsednice Udruženja Milene Grubor sklopljen je Ugovor sa lokalnom samoupravom o finansiranju pružanja usluga pomoći u kući. – Pravo na korišćenje ove usluge imaju osobe starije od 65 godina , odnosno obolela lica, ili lica sa invaliditetom koji nisu sposobni da se sama brinu o sebi, a nemaju adekvatnu porodicu, odnosno srodničku podršku- naglasila je  predsednica Udruženja penzionera.

Milena Grubor, predsednica Udruženja

Stručna saradnica Marina Stanimirov kaže – U toku je mapiranje potreba i broja zainteresovanih korisnika kojima je ova usluga potrebna . S obzirom da su kapaciteti ograničeni vršiće se prijem korisnika prema kriterijumima prioriteta. Prednost  imaju korisnici koji su u riziku od institualizacije i oni koji su upućeni od strane Centra za socijalni rad.

Zahtevi za korišćenje pomoći u kući mogu da se podnesu lično u Udruženju penzionera u Novom Kneževcu, Nikole Tesle 5 i u mesnim udruženjima po  mesnim zajednicama. Uz  zahtev preba priložiti ličnu kartu (fotokopija), medicinsku dokumentaciju (potvrda od lekara da ne boluje od zarazne bolesti i sa dijagnozom) i potvrda o prihodima (ček od penzije, tuđa nega , socijalna pomoć…)

Marina Stanimirov, stručna saradnica

Neophodno je istaći da zbog ograničenog kapaciteta usluga biće formirane liste čekanja, ali će svi podnosioci zahteva blagovremeno biti obavešteni.

Prijavljivanje svih zainteresovanih je u toku i mogu se stalno prijavljivati i interesovati o svim dodatnim informacijama kod stručnog radnika u Udruženju penzionera ili na telegon 81-518  od 11,00 do 12,00 časova svakog radnog dana.

DKP