17.06.2024
Novi KneževacUncategorized

Kikinda – Izložba „kuvarica“ Gorana Novakova

U Kikindi, u Galeriji Kulturnog centra , je nedavno, multimedijalni umetnik iz Novog Keževca Goran Novakov  imao izložbu tzv, „kuvarica“, ilustrovane satirične poezije u formi nekadašnjih „kuvarica“  koje su mlade snaše vezle pred udaju s prigodnim poučnim tekstom.

Tekstovi koje je Goran Novakov stavio u kuvarice su prilagođene sadašnjem trenutku i aktuelnim temama.

-„Kuvarice“ koje su izložene u Kikindi su nastale tokom izolacije u prethodnoj  godini i govore na humorističan način najviše o pandemiji tipa: „ Lala Sosi asepsola nosi / kad se mazu da se ne zarazu“ ili „ Na ustima ko da nosim dasku/ što s`mi Soso uštirkala masku“- kaže  Novakov. Podsećaju na formu bećaraca, autohtone vrste poezije Banata, pa i Bačke.

-U početku sam kroz te kuvarice pisao samo o koroni, komentarisao sve što se oko mene dešavalo oko toga, dok vremenom pesnik u meni nije počeo da opisuje i druge stvari koje nisu u vezi sa koronom – nastavlja priču Goran.- Tako sam pisao o ljubavnim temama (balade o Jeli koja je imala ljubavnih problema) i nekih događaja koji su mi zapali za oko pa sam ih provukao kroz „kuvarice“.

Do sada je uradio preko 200 crteža sa tekstovima  koji već „vuku“ na knjigu satirične poezije koju je hteo i pre ovih događanja da objavi. No, međutim, tokom prošle godine „ kuvarice“  je počeo da objavljuje u časopisu „Slovo“ čiji je glavni urednik Jovo Mačar,čiji časopis izlazi jednom mesečno u Kanadi. –  Čast mi je što sam postao  njihov saradnik – kaže skromno Goran Novakov.    

  

Goran pored svog raznovrsnog svaštva

Inače , Goran „kuvarice“  redovno objavljuje na svojoj fesjbuk stranici i  stekao je mnogo poštovalaca i pratilaca. Iako je izložba organizovana u toku pandemije , poštovani su svi propisi tako da nije bilo masovnog okupljanja , ali su otvaranje izložbe propratile mnoge televizijske kuće koje egzistiraju u Kikindi , kao i novinari dnevnih listova, što govori o značaju ove izlođbe.

A mi, da se podsetimo da je Goran Novakov dečiji pesnk – mnogo nagrađivan prestižnin nagradama, samo mu nedostaje nagrada „Politikinog zabavika“, satirični pesnik, karikaturista , takođe sa međunarodnim nagradama,  vajar, a materijl kojim radi je vrbov prut i drugo pogodno pruće i slikar , s tendencijom akvarela gde je stizao do republičkih takmičenja  i osvajao nagrade iskazujući svoje ideje i vizije.

Eto, malo sa umetnikom , a pored onog što je stvorio!

DKP