20.07.2024
Novi Kneževac

Novi Kneževac – Na sednici SO usvojeni izveštaji rada CSR i Biblioteke, kao i finansijski planovi tri mesne zajednice

Na nedavno održanoj 21. sednici Skupštine opštine Novi Kneževac odbornici su usvojili izveštaj Cetra za socijalni rad sa domskim odeljenjem za 2022. godinu i dali saglasnost na program rada za ovu godinu.

Direktorica Centra za socijalni rad Katarina Pavlov je rekla – CSR je ostvario pozitivan finansijski rezultat u 2022. godini u visini od 1.043.000 dinara. Sredstva  su ostvarena od Ministarstva za socijalni rad, zapošljavanje i socijalnu zaštitu, lokalne samouprave, sopstvenih prihoda i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje , kao i od Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu zaštitu putem projekata.  

Katarina Pavlov, direktorica CSR

Direktorica Pavlov je rekla da je Dom za stare  ostvario investiciju od 20 miliona dinara, nabavljen je sitan inventar, nameštaj, dušeci, posteljina, medicinska oprema za ambulantu, HTZ oprema, kupljeni su novi kotlovi za grejanje i dobijeno sanitetsko vozilo od Ministarstva zdravlja koje je izuzetno značajno za pružanje usluga njihovim korisnicima. – U Centru za socijalni rad je je urađena modernizacija poslovanja. Najznačajnije je uvođenje socijalne karte, kao i softvera putem koga se dobijaju informacije značajne za odlučivanje prilikom ostvarivanja svih prava iz oblasti socijalne zaštite .

U 2023. planiraju nastavak modernizacije procesa poslovanja i podizanje kvaliteta usluga u Domskom odeljenju. – Svakako se tokom poslednjih godina radilo na merama u oblasti nasilja u porodici, a ove godine nemilim dogđajima zaštita dece od vršnjačkog nasilja dospela je u prvi plan. Uvode se nove mere u preventivi: saradnja sa školama, policijom, Domom zdravlja, lokalnom saoupravom u vidu organizovanja  edukacija za mlade. Osim ovog uvodi se nova aplikacija  koja se zove “Čuvam te” putem koje će moći da se prijavi svaki oblik nasilja nad decom i aplikacija je dostupna svima na internetu  – rekla je Katarina Pavlov.

 Na sednici je usvojen i Izveštaj o radu Narodne biblioteke “Branislav Nušić” za 2022. godinu u kojem je direktorica Biblioteke Gabrijela Romhanji istakla da su imali 62 svoja kulturno obrazovna programa, u saradnji sa drugim ustanovama su imali 250 različitih manifestacija . Naglasila je da je rad biblioteke, kao i bibliotečki program unapređen jer su ugradili BISIS 5 program , projekat unapređenja sistema koji je pokrenula Biblioteka grada Beograda, a podržalo je Ministarstvo kulture. Takođe je povećan i broj knjižnog fonda  sredstvima iz Repulike i Pokrajine.

Usvojeni su finansijski planovi mesnih zajednica:  Đala (3,9 miliona  dinara ), Banatsko Aranđelovo (4,7 miliona dinara) i Majdan- Rabe (1,6 miliona dinara) .

DKP