17.06.2024
Novi Kneževac

Novi Kneževac – Novi v.d. direktor Komunalnog preduzeća

Na 25. sednici Skupštine opštine Novi Kneževac održanoj 31. avgusta  je data saglasnost na Odluku o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja društva „Regionalna deponija“ doo Subotica za 2022. godinu, kao i na Odluku o usvajanju tromesečnog izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja društva i data je saglasnost na Odluku o raspodeli dobiti društva „Regionalna deponija“ doo Subotica za prošlu godinu.Izveštaj je podneo direktor  društva  Gligor Gelert naglašavajući da je društvo poslovalo s dobiti preko dva miliona dinara u protekloj godini.

Načelnica za budžet i finansije Selma Bećović  je podnela izveštj o izvršenju budžeta opštine za period januar – juni 2023. godine naglasivši da je realizacija budžeta 41 odsto od planiranih 800 miliona , odnosno 328 miliona dinara, rashod za ovaj period je 276 miliona, odnosno 35 odsto u odnosu na plan za 2023. , a oko 22 miliona je utvrđen budžetski suficit.

Na 25. sednici je razrešena dužnosti v.d. direktora JKP “7. oktobar” u Novom Kneževcu  Vesna Krišanov, a izabran je novi  v.d. direktor preduzeća Ljubiša Ćinku, master inženjer mašinstva   iz Novog Kneževca.

DKP