17.06.2024
Kanjiža

Kanjiža – Na 26. Sednici SO donet Akcioni plan za rodnu ravnopravnost

U prošli četvrtak, 23. novembra održana je 26. sednica Skupštine opštine Kanjiža.Na sednici je razmatrano i usvojeno 15 tačaka dnevnog reda.

Po rečima Ervina Beharevića, predsednika Odborničkog kluba SNS nekoliko usvojenih tačaka će oblikovati budućnost opštine Kanjiža u period od 2024. do 2026. godine jer su usvojeni planovi i inicijative koje će uticati na ravnotežu, pravdu i prosperitet lokalne zajednice Kanjiža.

odbornik Ervin Beharević

-Želim da istaknem, Pedlog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost čije će sporovođenje osigurati da svako lice , bez obzira na pol, ima jednake šanse i prava u našem društvu. Ovo je korak ka inkluzivnoj i pravednoj Kanjiži – rekao je Beharević.

Između ostalog, doneta je Odluka o obrazovanju Lokalnog koordinacionog tela za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Ovo telo će raditi na promociji inkluzivnosti i jednakosti, stvarajući zajednicu u kojoj svaki pojedinac ima priliku da doprinese njenom razvoju.

Doneta je i Odluka o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije čime će se osigurati da opština bude spremna i organizovana u suočavanju sa izazovima koji se mogu pojaviti.

predsednik SO Robert Lacko sa saradnicima

Doneta je Odluka o izmenama i dopunama budžeta opštine za 2023. zbog povećanja plata u obrazovanju i zdravstvu, pa se povećao i sam budžet. Usvojen je i Izveštaj o ostvarenju budžeta za prvih devet meseci, što iznosi 65 odsto od planiranog, a rashodi su 66 odsto.

Što se tiče ustanova u Kanjiži usvojeni su Godišnji izveštaji  za prethodnu školsku godinu i date su saglasnosti za Godišnji plan rada  Osnovne muzičke škole i Predškolske ustanove “Naši biseri”. Takođe je doneta Odluka povećavanju cene usluga zimskog održavanja  opštinskih, nekategorizovanih puteva na teritoriji opštine Kanjiža privrednog društva “Potoski vodovodi” DOO  Horgoš, zbog povećanja cene dizel goriva.