Нови Кнежевац – Месна заједница- срце места, Месна заједница Нови Кнежевац II – Разговор са др професором Стевом Јаћимовским

У општини Нови Кнежевац, па и у Месној заједници Нови Кнежевац поред Срба и Мађара, живе Роми, Македонци и друге

Read more